KURS GRAFIKA KOMUTEROWA - Nova Kursy

Profil uczestnika kursu

Szkolenie skierowane jest do osób z biegłą znajomością obsługi komputera, które chcą pracować w zawodzie grafika komputerowego, osób pracujących w działach marketingu i reklamy, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, pracowników biurowych, którzy chcą używać niestandardowych elementów graficznych wektorowych w tworzonych przez siebie dokumentach oraz osób które pasjonują się grafiką komputerową
i chcą rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie.

Indywidualne podejście

Zajęcia na naszych kursach odbywają się w kameralnych grupach tj. 6 – 12 osób co pozwala nam na indywidualny kontakt z każdym kursantem. Taka forma zajęć jest najbardziej efektywna i w 100 % przynosi zamierzone efekty. Wykładowca ma możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym z kursantów, analizę jego potrzeb oraz odpowiedź na wszystkie istotne pytania co daje nam najbardziej wymierne wyniki nauczania oraz pełne zadowolenie naszych Klientów.

ZAPISZ SIĘ ON LINE

Jakie umiejętności zyska uczestnik kursu ?

Uczestnicy kursu nauczą się biegle posługiwać programami CorelDraw, Photoshop i Illustrator, zdobędą wiedzę na temat zastosowania elementów grafiki rastrowej oraz wektorowej, będą w stanie samodzielnie przygotowywać ulotki, foldery, logo, zdjęcia pod punkty fotograficzne, projektować banery reklamowe na strony www, projektować layouty stron www i prezentacji ekranowych. Nabytą na szkoleniu wiedzę można wykorzystać w pracy w agencji reklamowej, wydawnictwie, działach marketingu, przygotowując atrakcyjne wizualnie projekty. Kurs ma na celu opanowanie możliwości aplikacji w takim stopniu by móc profesjonalnie zajmować się grafiką komputerową i wyróżnić się na rynku pracy.

Forma kursu

Kurs grafiki komputerowej jest realizowany w specjalnie przygotowanych salach komputerowych, gdzie każda osoba ma przygotowane własne stanowisko pracy, które zostało wyposażone w odpowiednie programy graficzne umożliwiające w pełni realizacje założeń programowych szkolenia. Najlepsze projekty naszych kursantów stanowią wystrój naszej placówki.

Certyfikat

Każdy kursant otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu.

 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej
2. CorelDraw:

 • Obszar roboczy programu, Parametry strony, Otwieranie i zapisywanie rysunków, Cofanie i odtwarzanie wprowadzonych poleceń
 • Rysowanie prostych kształtów: prostokątów i kwadratów, elips i okręgów, wielokątów i gwiazd, spiral i kratek, kształty podstawowe, Rysowanie odręczne, Pędzle i pisaki
 • Transformacja i modyfikacja obiektów: Zaznaczanie obiektów, Zmiana położenia, rozmiarów, obracanie, pochylanie, odbicia lustrzane, Kopiowanie i duplikowanie obiektów, Wyrównywanie i rozkładanie obiektów, Grupowanie, Łączenie, sumowanie, przycinanie, oraz wyznaczanie części wspólnej obiektów, Blokowanie obiektów, Określanie kolejności obiektów, Dzielenie i usuwanie części obiektów (narzędzie Nóż i Gumka),
 • Wypełnienia i kontury: RGB, CMYK, Kolory dodatkowe, Wybieranie kolorów, Wypełnienia jednolite, tonalne, deseniem, teksturą, Wypełnienia interakcyjne, Ustawienie atrybutów konturu, Zmiana ustawień domyślnych
 • Praca z tekstem: Rodzaje i sposoby wprowadzania tekstu (tekst ozdobny i akapitowy), Praca z tekstem ozdobnym, Podstawowe formatowanie i edycja tekstu
 • Wykorzystanie efektów specjalnych: obwiednia, zniekształcenie, perspektywa, głębia, metamorfoza, obrys, cień, przezroczystość i szybkie kadrowanie

3. Photoshop:

 • Obszar roboczy programu, Cofanie i odtwarzanie wprowadzonych poleceń (paleta Historia, Pędzel historii)
 • Praca z obrazem: Otwieranie, powielanie i zapisywanie zdjęć, Zmiana wielkości i rozdzielczości, Kadrowanie, Obracanie i prostowanie, Tworzenie panoramy ze zdjęć
 • Usuwanie zbędnych elementów ze zdjęć (narzędzie Stempel, Łatka, Pędzel korygujący)
 • Korygowanie obrazu i poprawa jakości zdjęć cyfrowych: Usuwanie przebarwień, Poprawa jasności, kontrastu, nasycenia kolorów, Korekta zniekształceń, Wyostrzanie zdjęć, Usuwanie szumu
 • Fotomodyfikacje: Konwersja fotografii kolorowej na skalę szarości, Zdjęcia czarno-białe z kolorem, Zmiana kolorów na zdjęciu, Tworzenie szkiców ze zdjęć
 • Renowacja starych fotografii: Przywracanie oryginalnych barw, Usuwanie uszkodzeń, Zmiana koloru
 • Poprawianie wyglądu postaci: Usuwanie zmarszczek, Korekta efektu "czerwonych oczu", Wybielanie zębów, Poprawianie cery, Korekta sylwetki, Modelowanie elementów twarzy
 • Podstawy pracy z Pędzlem - kształt, rozmiar, przezroczystość
 • Definiowanie kolorów, Praca z kolorem i Gradientem
 • Wprowadzanie tekstu i prostych kształtów
 • Podstawowe metody zaznaczania obiektów na zdjęciach: Zaznaczenie eliptyczne lub prostokątne, Lasso, Lasso magnetyczne, Lasso wielokątne, Różdżka i szybkie zaznaczanie, Usuwanie i modyfikacja zaznaczeń, Zapisywanie i wczytywanie zaznaczeń, Praca w trybie Szybkiej maski
 • Podstawy pracy na warstwach: Tworzenie i usuwanie warstw, Zmiana kolejności warstw, Przezroczystość, Mieszanie warstw, Modyfikacja obiektów na warstwach
 • Wycinanie obiektów z tła, Podstawy tworzenia fotomontaży - realistycznych i surrealistycznych

1. CorelDraw

 • Praca ze stronami i narzędziami układu. Dokumenty wielostronicowe
 • Dokładne rysowanie i narzędzia wspomagające pracę: siatki, linijki, prowadnice
 • Praca na warstwach
 • Wypełnienia i kontury: Praca z paletą, Kopiowanie wypełnień i konturów (narzędzie Pipeta, Puszka z farbą), Przekształcanie konturu w obiekt, Wypełnienia siatkowe – tworzenie i edycja
 • Praca z tekstem akapitowym: Zaawansowane formatowanie znaków i akapitu, Tabulatory, Kolumny, Wypunktowanie, Inicjały wpuszczane, Wstawianie tekstu do obiektów graficznych, Oblewanie grafiki tekstem, Łączenie ramek tekstowych, Dopasowanie tekstu do ścieżki
 • Rysowanie linii, krzywych i nieregularnych kształtów: Rysowanie linii wymiarowych, łączników i objaśnień, Krzywe Beziera, Zmiana kształtu krzywych, Przekształcanie obiektów w krzywe i odwrotnie
 • Łączenie grafiki wektorowej z rastrową
 • Konfigurowanie zadania drukowania i publikowanie dokumentów w formacie PDF

2. Photoshop

 • Zaawansowane metody selekcji: Praca z wykorzystaniem kanałów, Tworzenie i edycja ścieżek, narzędzie Gumka tła
 • Praca na warstwach: Organizowanie warstw, Style warstw, Obiekty inteligentne, Maski odcinania, Maski warstw
 • Zaawansowane metody edycji zdjęć cyfrowych: Warstwy dopasowania i wypełnienia, Stylizacja zdjęć, Kolorowanie zdjęć w skali szarości
 • Malarstwo cyfrowe: Zaawansowane ustawienia narzędzia Pędzel – paleta Pędzle, Tworzenie własnych pędzli, Wczytywanie pędzli, Narzędzia Smużenie i Gąbka, Wypełnianie zaznaczeń kolorem lub wzorem, Nakładanie wypełnień gradientowych, Narzędzia Rozjaśnianie, Ściemnianie, Rozmywanie i Wyostrzanie
 • Praca z tekstem: Modyfikacja i edycja tekstu, Zniekształcanie tekstu, Rasteryzacja tekstu
 • Narzędzia wektorowe: Tworzenie kształtów, Praca z maskami wektorowymi, Praca ze ścieżkami
 • Tworzenie animacji, Zapisywanie gotowej animacji
 • Layout strony WWW, Cięcie na „plasterki” i zapis dla Internetu

3. Ilustrator

 • Obszar roboczy programu, Zmiana widoków i poruszanie się po dokumencie, Cofanie i odtwarzanie wprowadzonych poleceń, Tworzenie, zapisywanie i otwieranie plików
 • Konfigurowanie dokumentów, Praca z dokumentami wielostronicowymi
 • Tworzenie i edycja obiektów wektorowych: Zaznaczanie obiektów, Zmiana położenia, rozmiarów, obracanie i pochylanie, Kopiowanie, Wyrównywanie, Grupowanie, Blokowanie obiektów, Określanie kolejności obiektów, Narzędzia Gumka i Nożyczki
 • Wypełnienia i kontury: Wybieranie kolorów dla wypełnienia i konturu, Ustawianie atrybutów konturu, Przezroczystość, Tworzenie gradientów i wzorków, Praca z bibliotekami kolorów, gradientów i wzorków
 • Tworzenie i edycja ścieżek, Narzędzie Pióro, Użycie dokera Odnajdywanie ścieżek do tworzenia złożonych obiektów ilustracji
 • Transformacje i odkształcanie obiektów: Paleta Przekształć, Modyfikacja za pomocą Efektów, narzędzia do transformacji
 • Pracy z symbolami, Praca z bibliotekami symboli, Tworzenie własnych symboli
 • Narzędzia precyzyjne: Linijki, Prowadnice, Siatki, Inteligentne linie pomocnicze
 • Praca z tekstem: Rodzaje i sposoby wprowadzania tekstu, Podstawowe formatowanie i edycja tekstu
 • Tworzenia prostych ilustracji wektorowych, logo, ulotek

1. Photoshop

 • Zaawansowane metody pracy z warstwami
 • Zakres dynamiczny, Scalanie zdjęć do HDR
 • Fotografia RAW, Praca z Adobe Camera RAW
 • Automatyzacja pracy: Paleta Operacje, Tworzenie sekwencji wsadowych
 • Projektowanie szablonów i definiowanie zmiennych
 • Efekty 3D
 • Kolaże i fotomontaże – realistyczne i surrealistyczne
 • Tworzenie ulotek, reklam, plakatów

2. Ilustrator

 • Praca z pędzlami, Praca z bibliotekami pędzli, Tworzenie własnych pędzli
 • Praca na warstwach, Wykorzystania palety Warstwy do zarządzania projektem, Praca z przezroczystością i trybami przenikania (mieszania) warstw
 • Praca z kolorem: Praca z dokerem Próbki, Tworzenie i edycja wypełnień siatkowych
 • Zastosowanie efektów specjalnych, Praca z dokerem Wygląd i Style graficzne
 • Tworzenie przejść, Tworzenie maski odcinania
 • Zaawansowana praca z tekstem: Tworzenie tekstów ozdobnych, w akapitach i pisanych po ścieżkach, Paleta typografia i Akapit, Oblewanie grafiki tekstem, Style znakowe i akapitowe
 • Tworzenia i edycja obiektów 3D
 • Łączenie grafiki wektorowej i rastrowej, Praca z dokerem Łącza
 • Przekształcania zdjęć na obrazki wektorowe
 • Przygotowanie do druku, Tworzenie dokumentów PDF
 • Tworzenia ilustracji wektorowych, reklam i ulotek

3. InDesign

 • Podstawy działania programu, Tworzenie nowego dokumentu, Ustawienia dokumentu
 • Tworzenie i stosowanie stron wzorcowych, Praca z długimi dokumentami
 • Narzędzia pomocnicze ułatwiające rozmieszczanie elementów strony: Miarki, Siatki, Linie pomocnicze
 • Zasady posługiwania się ramkami graficznymi: Zaznaczanie, Tworzenie obiektów i ramek, Praca z Piórem, Przekształcenia, Praca na warstwach
 • Praca z tekstem: Umieszczanie tekstu w dokumencie, Zasady składu i łamania tekstów, Formatowanie akapitów, Efektywne posługiwanie się stylami znakowymi i akapitowymi
 • Tworzenie tabel - formatowanie tabel przy udziale stylów tabeli i komórki
 • Wykorzystanie kolorów: Paleta Próbki, Kolor, Obrys, Przezroczystość, Gradient
 • Przygotowanie ulotek, reklam, broszur

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

JoomlaMan

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej Polityka Cookies